“ทรัมป์” เผยจำเป็นต้องเปิดประเทศ

          ประธาน…